Kontakt

Zapraszamy do kontaktu, jesteśmy do Państwa dyspozycji

Nobelica sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 11/E6,
40-082 Katowice
Zarejestrowana Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000478746, NIP:6342821832;
Biuro / Adres korespondencyjny
Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1
02-495 Warszawa
Numer kontaktowy
22 290 67 57
Dział techniczny
Zgłoszenia problemów technicznych
bok@web-sat.pl
Dział handlowy i e-TOLL
Maciej Magot
+48 882 502 137
Iwona Martka
+48 734 122 257
Tomasz Berka
+48 515 849 682
Skrzynka pocztowa
biuro@web-sat.pl
Tomasz Wojciechowski
+48 573 381 947
Jarosław Paziewski
+48 512 400 241
Pozostałe kontakty
Inspektor Ochrony Danych
iod@web-sat.pl

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nobelica Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 11E/6, 40-082 Katowice, w tym imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Zgoda w każdym czasie może zostać wycofana

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nobelica Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 11E/6, 40-082 Katowice, w tym imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej w celu otrzymywania informacji handlowych, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda w każdym czasie może zostać wycofana.

Klauzula informacyjna "Dane osobowe"

"Administratorem Państwa danych osobowych jest Nobelica Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 11E/6, 40-082 Katowice. Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi, wyjaśnień na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku wyrażenia zgody na wysyłkę informacji marketingowych. Dane nie będą wysyłane do podmiotów trzecich. Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • żądania przeniesienia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

Podanie powyższych danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu odpowiedzi na złożone zapytanie poprzez formularz kontaktowy lub odpowiednio wysyłkę informacji marketingowych. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, a w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe przez okres prowadzenia działalności marketingowej lub do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż w Nobelica Sp. z o.o., został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Pan Michał Walosiński, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod.nobelica@dpag.pl i pocztą tradycyjną pod adresem: Data Protection Advisory Group sp. z o. o. (02-959) Warszawa, ul. Biedronki 68"