Celem projektu jest uczestnictwo Nobelica Sp. Z o.o. w programie branży IT/ICT poprzez zaplanowane działania, w tym wykorzystanie założeń wizualizacji MPG, wypromowanie systemu WEB-SAT opierającego się na usługach telematycznych w formie abonamentowej na rynkach zagranicznych

Realizacja projektu, w tym pogłębiona internacjonalizacja firmy o nowe rynki, wpłynie do 2022 r. na zwiększenie liczby klientów. Zaplanowane działania przyczynią się do ekspansji na nowe rynku zbytu Wartość projektu: 365 400 zł, Wkład Funduszy Europejskich: 274 050 zł


Beneficjent NOBELICA Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

„Kontynuacja promocji aplikacji WEB-SAT szansą na dalszy rozwoju działalności eksportowej Nobelica i branży IT/ICT”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, poddziałania 3.3.3 Go to brandCele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest uczestnictwo Nobelica Sp. Z o.o. w programie branży IT/ICT poprzez zaplanowane działania, w tym wykorzystanie założeń wizualizacji MPG, wypromowanie systemu WEB-SAT opierającego się na usługach telematycznych w formie abonamentowej na rynkach zagranicznych

Wartość projektu:

440 700.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

330 525.00 PLN

Projekt realizowany w okresie:

01.11.2020 r. – 30.06.2022 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail/telefonem: sales@web-sat.com / 22 290 67 57


Beneficjent Nobelica Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

„Opracowanie narzędzia do predykcji zdarzeń drogowych na podstawie analizy sposobu jazdy kierowcy, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (uczenia maszynowego, uczenia przez wzmacnianie, deeplearningu) oraz detekcji i analizy przebiegu wypadków drogowych.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.1.1Cel projektu:

Ulepszenie obecnie oferowanej usługi Web-Sat, które nastąpi w wyniku opracowania rozwiązania, które będzie dokonywać detekcji i predykcji niebezpiecznych zdarzeń drogowych z wykorzystaniem technologii 5G ready, „ucząc się” dynamicznie zależności krótko i długookresowych pomiędzy stylem jazdy oraz zagrożeniami w ruchu. Zastosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz integracja analizy stylu jazdy doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Planowane efekty projektu:

Wdrożenie innowacji produktowej w postaci systemu telematycznego do predykcji zdarzeń drogowych na podstawie analizy sposobu jazdy kierowcy, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz detekcji i analizy przebiegu wypadków drogowych.

Wartość projektu:

5 537 107.20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

3 874 922.79 PLN

Projekt realizowany w okresie:

01.05.2021 r. – 30.11.2023 r.