Mapy HERE: planowanie tras
dla pojazdów ciężarowych w WEB-SAT

Życie kierowcy w trasie jest pełne nieoczekiwanych, często stresujących sytuacji. Nigdy nie wiadomo, co czeka za zakrętem, zwłaszcza za kierownicą kilkunasto tonowej ciężarówki. Dzięki wykorzystaniu dedykowanych dla transportu ciężkiego właściwych map, przewoźnik samochodów ciężarowych może nie tylko zaoszczędzić na kosztach paliwa czy czasie w jakim transport zostanie zrealizowany, ale także zadbać o komfort wykonywanej przez jego kierowcę pracy.

Najnowocześniejsze mapy w WEB-SAT

WEB-SAT w swojej aplikacji do monitorowania pojazdów zapewnia profesjonalne rozwiązania Google Maps oraz HERE Maps (nowość) jako dodatkowo płatną opcję premium. Dajemy możliwość korzystania z obu tych map oraz ich przełączania w dowolnym momencie. Każdy z dostawców map, zarówno Google Maps jak i mapy Here, ma swoje zalety i mocne strony. Połączenie ich, daje najlepsze rezultaty oraz możliwość najbardziej efektywnego wyznaczania przejazdów.

Mapy HERE

Mapy Here są idealnie przystosowane do planowania tras dla pojazdów ciężarowych. Dzięki temu, kierowca nie będzie zaskoczony brakiem możliwości przejazdu, utrudnieniami na drodze, czy ograniczeniami wynikającymi z trasy. Dostępne są takie informacje jak:



 • Dopuszczalna masa pojazdu na danej drodze
 • Informacje o zakazie poruszania się pojazdem z niebezpiecznym ładunkiem na danym odcinku
 • Informacje o zakazie poruszania się pojazdem z naciskiem na oś większa niż x na danym odcinku
 • Wysokości wiaduktów

Parametry pojazdu

By jak najlepiej oszacować trasę dla danego pojazdu, ważne by przy planowaniu, znać parametry samochodu. Dzięki temu, mapa Here wytyczy optymalną drogę odpowiednią dla samochodu, zależnie od jego wysokości, typu czy tego jakie materiały przewozi. Poniżej parametry jakie można indywidualnie przypisać do pojazdu, które będą uwzględnione podczas planowania trasy przejazdu:



 • Wysokość (cm)
 • Szerokość (cm)
 • Długość (cm)
 • Liczba osi
 • Masa pojazdu, w tym przyczepy i przewożonych towarów (kg)
 • Nacisk na oś (kg)
 • Liczba przyczep przymocowanych do pojazdu
 • Kategoria tunelu stosowana do ograniczenia przewozu określonych towarów
 • B, C, D, E

Typ pojazdu ciężarowego:


 • Samochód ciężarowy na pojedynczej ramie z trwale zamocowaną przestrzenią ładunkową (solówka)
 • Pojazd holowniczy, który może ciągnąć jedną lub więcej naczep

Określenie towarów przewożonych w pojeździe:


 • Materiały wybuchowe
 • Gaz
 • Materiał łatwopalny
 • Materiał organiczny
 • Trucizna
 • Materiały radioaktywne
 • Materiał żrący
 • Materiały trujące przy wdychaniu
 • Materiały szkodliwe dla wody
 • Inne rodzaje materiałów niebezpiecznych

Szacowanie kosztów przejazdów

Opłaty drogowe są istotnym elementem wpływającym na całościowy koszt przejazdu. W przypadku pojazdów ciężarowych, długie, często międzynarodowe trasy, obligują do tego, by podróż odbywała się drogami szybkiego ruchu i autostradami. Terminy dostaw wyznaczane przez firmy, wymagają by przejazdy były zaplanowane z dużą dokładnością. Liczą się wtedy oczywiście czas i pieniądze. I w tym przypadku mapa Here wychodzi jej użytkownikom naprzeciw. Dane o kosztach trasy, która zostaje wyznaczona, są dostępne w raporcie opłat drogowych.

Jak taki raport wygląda i co dokładniej może się w nim znaleźć? Poniżej przykład dla trasy samochodu ciężarowego z Warszawy do Paryża. Raport przedstawia koszty opłat, które musi ponieść kierowca jadący wyznaczonymi drogami i autostradami. Jest również podział na odcinki krajowe i zagraniczne, opłaty są przypisane do konkretnych tras, obliczone w polskiej walucie. Jest to bez wątpienia duże ułatwienie, pomocne przy planowaniu tras i szacowaniu kosztów.

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu z opiekunem handlowym WEB-SAT, który chętnie przedstawi Państwu więcej szczegółów, zapewni dostęp do wersji testowej oraz dopasuje idealną ofertę na wdrożenie rozwiązania HERE Maps.