Gitex 2022

W tym roku, po raz pierwszy WEB-SAT
zaangażował się w akcję Szlachetna Paczka.

Firma razem z całym Zespołem pracowników, została Darczyńcami, którzy pomogą potrzebującej Rodzinie. Niezmiernie cieszymy się, że możemy być częścią tak wspaniałej inicjatywy i nieść pomoc tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Czym jest Szlachetna Paczka?

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce i działa od 2001 r. Paczka jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie, tym którzy mają trudniej. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, którzy mimo słabości starają się zmienić swoją sytuację, nie są bierni, nie czekają na jałmużnę. Ale również Ci, którzy nie poradzą sobie sami – seniorzy w trudnej sytuacji czy osoby z niepełnosprawnościami. Paczka ma być dla nich umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Piękno tej akcji polega na jedności, razem możemy zrobić wiele dobrego!
Dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w Szlachetnej Paczce.
Wiele Rodzin czeka jeszcze na wsparcie.

Więcej informacji o akcji, znajdziecie na stronie www.szlachetnapaczka.pl